Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Vonzás Törvényének fizikai háttere

2008.08.05

Áramlás

Mielőtt elolvasnád a cikket, előrebocsátom, hogy nem vagyok fizikus. Csupán egy egyszerű emberfia, akit érdekel a Vonzás fizikai háttere is, így utána olvasok időnként néhány dolognak, keresem az összefüggéseket és utána levonom a saját következtetéseimet. Lehet, hogy ezek a következtetések tévesek, én azonban jelen pillanatban igaznak érzem a saját világomban ezeket. A fizikai fogalmak magyarázatának pontossága érdekében a cikk megírásához segítségül hívtam a Wikipédiát.

Ha érdekel a Vonzás fizikai háttere itt Te is utána olvashatsz néhány elméletnek.

Áramlás (Flow)Univerzumunkban minden Energia.
Ez a gondolat, mindenki számára nagyon jól ismert, aki csak egy picit is elmerült a Vonzás Törvényének tanulmányozásában, értelmezésében, alkalmazásában. Azt is nagyon jól tudjuk, hogy az Energia sohasem vész el, legfeljebb átalakul! De hogyan is megy végbe ez az átalakulás?
Előbb nézzük meg, mi is az Energia!
Maga a szó görög eredetű. Érdekesség, hogy az en-ergeia szóösszetétel az ógörög nyelvben "Isteni tett"-et, vagy "bűvös cselekedet"-et jelentett. Későbbi görög bölcsek "ténykedés, művelet", vagy "gép ereje" értelemben használták.
Az Energiának négy alapvető formáját különböztetik meg a fizikában, melyek visszavezethetők a négy alapvető kölcsönhatás valamelyikére. Így az Energia alapvető formái a következők:
1. Gravitációs energia;
2. Elektromágneses energia;
3. Gyenge magerő;
4. Erős magerő.

Ezek részletezésére most nem térek ki, ha szeretnél többet tudni róluk, látogass el a Wikipédiára
Alapvető erőnek vagy alapvető kölcsönhatásnak nevezzük azt a mechanizmust, "ami segítségével részecskék kölcsönhatást gyakorolnak egymásra, és ami más kölcsönhatással nem magyarázható".
És itt érkeztünk el egy nagyon érdekes ponthoz! Vajon mi idézhet elő, olyan részecskék közötti kölcsönhatást, ami más kölcsönhatással nem magyarázható?
Állóhullám - Forrás: Wikipédia Fizikusok egész sora kutatja a választ erre a kérdésre, mely kutatás végül elvezetett az elemi részecskék fizikájának elméletéhez, a kvantummechanikához. Hosszú időn keresztül próbálták megtalálni az atomon belül azt az elemi részecskét, amiből minden más felépül, azonban rövidesen olyan sok ún. elemi részecskét találtak a tudósok, hogy már nem igazán lehetett őket eleminek nevezni. Vagyis, arra a következtetésre jutottak, hogy az anyag - önmagában véve legalábbis - tulajdonképpen nem is létezik, az csakis valamilyen kölcsönhatás során jöhet létre. Ez a kölcsönhatás pedig nem más, mint a hulláminterferencia. Mégpedig a hulláminterferenciának az a különleges esete, amikor két azonos hullámhosszú hullám, egymással szembe találkozik és így állóhullám keletkezik. Az állóhullámok leggyakrabban úgy jönnek létre, hogy két különböző tulajdonságú közeg határfelületén a hullám visszaverődik és önmagával találkozik. Gondoljunk például a gitárhúrra. Amikor megpendítjük, egy hullámot (vagy rezgést) hozunk létre, azonban azon a ponton, ahol a húrt ujjunkkal a gitár nyakához szorítjuk megváltozik a közeg. A mi ujjunk a közeghatár, melyről a hullám visszaverődve önmagával találkozik és így létrejön egy állóhullám, melyet hangnak nevezünk. Hogy a hang mennyire lesz mély, magas, erős vagy éppen gyengébb, az attól függ, hol van ez a közeghatár és milyen annak minősége. Mennyire lágy vagy éppen kemény, és milyen mértékben nyeli el, illetve veri vissza a hullámokat.
Ugyanígy jön létre az anyag is! Egy meghatározott hullámhosszal - és így meghatározott frekvenciával - bíró hullám, két különböző tulajdonságú közeg határán visszaverődik és találkozik önmagával.
De mi ez a meghatározott hullámhosszú hullám és mi a két különböző tulajdonságú közeg?
A fizikában a hullám olyan állapotváltozást ír le, mely időben és/vagy térben szabályosan ismétlődő. A hullámok egyik jellegzetessége, hogy Energiát szállítanak anélkül, hogy a közeg anyaga állandó mozgásban lenne a terjedés irányába. Ehelyett egy fix pont körül rezegnek, mozognak a közeg részecskéi. A hullámok egyik - a Vonzás szempontjából is - legfontosabb jellemzője pedig éppen az, hogy adott idő alatt a részecskék hányszor teszik meg e pont körül ezt az utat, vagyis hogy milyen frekvencián, milyen sebességgel rezegnek.
Mi ez az energia, amit ezek a részecskék szállítanak, vagy méginkább mi ez az Energia, mely ezeket a részecskéket mozgásban tartja?
Ez az Energia nem más, mint az Univerzum Teremtő Energiája! Úgyis hívhatnánk, hogy Isten Teremtő Energiája, vagy Isten Szeretete, vagy a Mindeneket Betöltő Áramló Szeretet Energia. Mindegy hogyan nevezzük, a lényeg ugyanaz. Ez az Energia nem keletkezett soha, éppen ezért, el sem pusztítható. Nincs meghatározott formája, állandóan változik, újra meg újra más formát ölt. Ez az Energia szüntelenül áramlik, keresztül az egész Világegyetemen. Keresztül a csillagokon, a bolygókon, keresztül a Földön, a Földet alkotó ásványokon, át az óceánokon, tengereken, folyókon, keresztül a növényeken, állatokon és embereken. Ez a Teremtő Energia szüntelenül áramlik rajtad keresztül is. Soha nem szűnik ez az Áramlás, nincs meghatározott iránya, még csak az intenzitása és a frekvenciája sem változik. A Teremtő Energia, a létező legmagasabb frenkvencián rezgő energia, önmagában nincs sem negatív, sem pozitív töltése, egyszerűen csak áramlik!
Azonban lehetséges változtatni ennek az Energiának mind az áramlási irányát, mind pedig a frekvenciáját. Az Áramlás irányát a figyelmeddel irányíthatod. Figyelmed összpontosításával megszabhatod az Áramlás irányultságát. Amire figyelsz, a rajtad keresztül áramló Energia, arrafelé fog tovább haladni.
A Teremtő Energia frekvenciáját pedig a gondolataiddal szabályozhatod. A gondolataid jelentik azt az eltérő közeget, melyhez képest az áramló Teremtő Energia visszaverődik állóhullámokat, ily módon anyagot létrehozva.
A Teremtő Energia rajtad átáramolva találkozik gondolataid közegével, melyről visszaverődik, és így létrejön egy állóhullám. Ez az állóhullám a visszaverődést biztosító közeg - a gondolataid - minőségétől függően magasabb, vagy éppen alacsonyabb frekvencián fog rezegni. De akármilyen frekvencián is rezeg ez az Energia, előbb vagy utóbb - a jelen fizikai környezetünkben (legalábbis az elménkben) meglévő időbeli késleltetés mértékétől függően - fizikai tapasztalatainkban is létrehozza azt, amit gondolatainkkal előkészítettünk.
Azt, hogy ez az Energia éppen milyen frekvencián rezeg, érzelmeink mutatják. Minél alacsonyabb ez a frekvencia, annál sűrűbbnek, nyomasztóbbnak érezzük a fizikai valóságot, és minél magasabb frekvencián rezeg a bennünk létrejövő állóhullám, annál könnyebbnek, örömtelibbnek éerzékeljük a fizikai létet.
Az állóhullámunk - Teremtő Élet Energiánk - frekvenciáját tehát gondolatainkkal szabályozhatjuk. Gondolataink minősége határozza meg azt, hogy a belénk áramló Teremtő Energia, a bensőnkben, milyen minőségű és frekvenciájú állóhullámmá alakul. Az Energiát pedig figyelmünkkel egyszerűen és szabadon irányíthatjuk tetszőlegesen bármilyen minőségű gondolatra.
Az Univerzum Teremtő Energiája tehát szüntelen és állandó Ármlásban van, nekünk pedig mindössze annyi a dolgunk, hogy figyelmünkkel tudatosan a megfelelő minőségű gondolatok felé irányítsuk!
Érezd, és irányítsd az Áramlást!

 

www.thesecret.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.